Văn bản
  • Số 504 PGD&ĐT V v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2021
  • «Trở về
Số hiệu: 504/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 28/04/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và trong dịp nghỉ lễ  30.4 - 1.5.2021

1 of 2