Văn bản
  • Số 486 PGD&ĐT V v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • «Trở về
Số hiệu: 486/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/04/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1 of 2