Văn bản
  • Số 467 PGD&ĐT V v rà soát các điều kiện để chuẩn bị dạy bơi trong hè năm 2021.
  • «Trở về
Số hiệu: 467/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/04/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2