Văn bản
  • THỂ LỆ Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XI, năm 2021
  • «Trở về
Số hiệu:
Ngày ban hành: 06/04/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU&THỊ ĐOÀN ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:

(Kèm theo Kế hoạch số  06-KH/LN-ĐT ngày 06/4/2021)

1 of 4