Văn bản
  • Số 1243 UBND V.v tăng cường triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  • «Trở về
Số hiệu: 1243/UBND
Ngày ban hành: 03/05/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 5