Văn bản
  • Số 690 QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã
  • «Trở về
Số hiệu: 690/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/05/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 3