Văn bản
  • Số 1246 UBND Về việc triển khai cách ly đối với người về từ vùng dịch
  • «Trở về
Số hiệu: 1246/UBND
Ngày ban hành: 02/05/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 8