Văn bản
  • Số 1243 UBND HỎA TỐC V v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
  • «Trở về
Số hiệu: 1243/UBND
Ngày ban hành: 30/04/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:

HỎA TỐC V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

1 of 4