Văn bản
  • Số 1242 UBND HỎA TỐC Về việc rá soát những người đi, đến tỉnh Hà Nam trở về địa phương
  • «Trở về
Số hiệu: 1242/UBND
Ngày ban hành: 29/04/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:

HỎA TỐC Về việc rá soát những người đi, đến tỉnh Hà Nam trở về địa phương

1 of 1