Văn bản
  • Số 38-CV BCĐ Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới
  • «Trở về
Số hiệu: 38-CV/BCĐ
Ngày ban hành: 27/04/21
Cơ quan ban hành: THỊ ỦY ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:

Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới

1 of 3