Văn bản
  • Số 972 UBND V v triển khai các biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
  • «Trở về
Số hiệu: 972/UBND
Ngày ban hành: 02/04/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2