Văn bản
  • Số 35-CV BCĐ V v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong trạng thái bình thường mới
  • «Trở về
Số hiệu: 35-CV/BCĐ
Ngày ban hành: 22/03/21
Cơ quan ban hành: THỊ ỦY ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2