Văn bản
  • Số 355 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký làm nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thị xã Đông Triều giai đoạn 2021-2025
  • «Trở về
Số hiệu: 355/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/03/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 3