Văn bản
  • Số 831 UBND V v điều chỉnh, bổ sung mục 1 tại Công văn số 821 UBND ngày 22 3 2021 của UBND thị xã
  • «Trở về
Số hiệu: 831/UBND
Ngày ban hành: 22/03/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2