Văn bản
  • Số 780 UBND V.v tăng cường kiểm soát chặt chẽ các F0, F1 hoàn thành điều trị và cách ly y tế tập trung
  • «Trở về
Số hiệu: 780/UBND
Ngày ban hành: 17/03/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 1