Văn bản
  • Số 759 UBND V.v tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhắm khôi phục các hoạt động kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới
  • «Trở về
Số hiệu: 759/UBND
Ngày ban hành: 15/03/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 4