Văn bản
  • Số 340 QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính thị xã Đông Triều năm 2021
  • «Trở về
Số hiệu: 340/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/02/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 8