Văn bản
  • Số 714 UBND V.v hướng dẫn thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí an toàn và xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị, cơ sở trên đại bàn thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 714/UBND
Ngày ban hành: 07/03/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2