Văn bản
  • Số 12 2021 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông
  • «Trở về
Số hiệu: 12/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 05/04/21
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trích yếu:

Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

1 of 34