Văn bản
  • Số 09 2021 TT-BGDĐT Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
  • «Trở về
Số hiệu: 09/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 30/03/21
Cơ quan ban hành: BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Trích yếu:
1 of 9