Văn bản
  • Số 1289 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022
  • «Trở về
Số hiệu: 1289/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/04/21
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

1 of 6