Văn bản
  • Số 10 CĐ-UBND Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
  • «Trở về
Số hiệu: 10/CĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/04/21
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

1 of 2