Văn bản
  • Số 1168 SGDĐT-VP Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 dịp nghỉ lễ 30.4-01.5.2021 và trong thời gian tới
  • «Trở về
Số hiệu: 1168/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28/04/21
Cơ quan ban hành: SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
Trích yếu:

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 dịp nghỉ lễ 30.4-01.5.2021 và trong thời gian tới

1 of 3