Văn bản
  • Số 1118 SGDĐT-TCCBQLCL V v hướng dẫn thực hiện Quy chế thitốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh trình độ đại học tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021
  • «Trở về
Số hiệu: 1118/SGDĐT-TCCBQLCL
Ngày ban hành: 22/04/21
Cơ quan ban hành: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Ninh
Trích yếu:

V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thitốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021

1 of 28