Văn bản
  • Số 633 SNV-CCVC V v hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập
  • «Trở về
Số hiệu: 633/SNV-CCVC
Ngày ban hành: 09/04/21
Cơ quan ban hành: SỞ NỘI VỤ
Trích yếu:
1 of 27