Hội nghị tập huấn công tác Tự đánh giá cơ sở giáo dục tiểu học năm 2019

Hội nghị được vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Duyên - Chuyên viên chính Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự và trực tiếp lên lớp truyền đạt các nội dung của lớp tập huấn.


Đồng chí Nguyễn Thị Duyên - Chuyên viên chính Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

          Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020, nhằm triển khai hiệu quả công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục của các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Đông Triều theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 26/10/2019 đến ngày 27/10/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá và triển khai Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục tiểu học.

          Hội nghị được vinh dự được đón cô Nguyễn Thị Duyên- Chuyên viên chính Cục Quản lý chất lượng- Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự và trực tiếp lên lớp truyền đạt các nội dung của lớp tập huấn.

       Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hường- Phó trưởng Phòng GD&ĐT thị xã, các đồng chí là chuyên viên cấp tiểu học và đặc biệt là sự tham dự của hơn hai trăm cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của 27 trường tiểu học trên địa bàn thị xã Đông Triều.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

         Nội dung tập huấn chú trọng hướng dẫn phân tích tiêu chí, cách đặt câu hỏi theo các nội hàm của từng chỉ báo để tìm ra minh chứng cần thu thập, nơi thu thập, sau đó mã hóa và sắp các  minh chứng theo quy định; cách viết Phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo Tự đánh giá, Kế hoạch cải tiến chất lượng và việc triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo Tự đánh giá.

         Lớp tập huấn đã diễn ra trong không khí sôi nổi và tích cực với sự tương tác của báo cáo viên và các học viên. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên tham dự đã nắm được các quy tắc, tiêu chuẩn, cách tiếp cận và vận dụng các nội dung đã học vào tình huống thực tế nhằm nâng cao kĩ năng, quá trình thực hiện công tác tự đánh giá tại các nhà trường.

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hường- Phó trưởng Phòng GD&ĐT yêu cầu cán bộ quản lý và nhóm trưởng các nhóm thu thập minh chứng tại các nhà trường tiếp tục hướng dẫn các đồng chí giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện các nội dung đã được lĩnh hội trong 02 ngày tập huấn. Đồng thời, các trường tiến hành rà soát, triển khai thực hiện hoạt động Tự đánh giá ở đơn vị mình, đăng ký đánh giá ngoài để được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo đúng quy định./.

Phương Thanh - CV phòng GD&ĐT

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất