Ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều tiếp tục thực hiện kế hoạch “Tăng cường dạy và nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh giao tiếp cho học sinh Tiểu học, THCS và người dân xã Yên Đức - góp phần phát triển du lịch cộng đồng bền vững”Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất